Ing. Vojtech Svetlík - znalec

odkazy

Asociácia znalcov Doprava cestná, Európske združenie pre výskum a analýzu nehôd SR

Ústav súdneho inžinierstva Žilina

DSD Dr. Steffan Datentechnik Linz – Austria

VCRASH s.r.o.

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií MS SR


Ing. Vojtech Svetlík, znalec
Adresa: Ostrov 199, 922 01, okres Piešťany
Telefón: +421 33 774 6169
Mobil: +421 905 623 443
e-mail: vojtech.svetlik@gmail.com